Pieczątki Warszawa

Formularz reklamacyjny

Reklamacja

  1. Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub innemu Klientowi z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu.

  2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Usługodawcy, osobiście w siedzibie Usługodawcy lub za pomocą poczty e-mail ma adres: sklep@pieczatki-wroclaw.pl

  3. Przy składaniu reklamacji Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz żądań wobec Usługodawcy.

  4. Odsyłając reklamowany Produkt Usługodawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

  5. W przypadku Usług świadczonych Konsumentom, reklamacje Produktu z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r.
    o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

  6. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów niebędących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Klient niebędący Konsumentem.

 

Poniżej znajdą Państwo formularz reklamacyjny w formacie PDF. 

 

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie, wydrukowanie i wysłanie do nas na adres e-mail: sklep@pieczatki-wroclaw.pl lub pocztą na adres:

SUNpress,

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław,

 

Ściągnij formularz reklamacyjny w formacie PDF:

 

Formularz.pdf

pieczątki Wrocław, pieczątki, Wrocław pieczątki, tanie pieczątki Wrocław, wyrabianie pieczątek Wrocław, pieczątki Wrocław Krzyki, pieczątki Wrocław Fabryczna, pieczątki Wrocław Stare Miasto, Pieczątki Wrocław Pereca, pieczątki Wrocław Powstańców, pieczątki Wrocław Kościuszki, pieczątki Wrocław Psie Pole, pieczątki Wrocław Śródmieście