Pieczątki Warszawa

Warunki zamówienia

 
1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wypełniając interaktywny formularz zamówienia
b) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: sklep@pieczatki-wroclaw.pl
c) osobiście w siedzibie Usługodawcy (w godz. 8:30-16:30) w dni robocze od poniedziałku do piątku) - Wrocław, Plac Pereca 3, tel. 71 343 59 28, 71 785 55 23

 

2. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędne jest określenie parametrów Produktu (np. wpisanie tekstu, dodanie grafiki, określenie rodzaju czcionki, koloru tuszu oraz ewentualnych innych elementów i uwag albo też przesłanie gotowego projektu), wybranie sposobu płatności oraz dostawy, a także podanie danych osobowych i kontaktowych.

 

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia. 

Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: 
a) numer i datę zamówienia, 
b) dane zakupionego towaru, 
c) cenę i sposób jej zapłaty (płatność gotówką lub kartą w Sklepie Fizycznym Usługodawcy, płatność na podstawie Faktury Pro-Forma lub płatność za pobraniem), 
d) dane stron umowy, 
e) miejsce i sposób dostawy 
f) projekt zamówionej Pieczątki. 

Usługodawca zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

 

4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne z zamówieniem złożonym przez Klienta, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży lub projektu pieczątki.

 

5. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. 
Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego i potwierdzeniu akceptacji wykonanego przez Usługodawcę projektu Produktu następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 

6. Klient powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Produktu w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.

pieczątki Wrocław, pieczątki, Wrocław pieczątki, tanie pieczątki Wrocław, wyrabianie pieczątek Wrocław, pieczątki Wrocław Krzyki, pieczątki Wrocław Fabryczna, pieczątki Wrocław Stare Miasto, Pieczątki Wrocław Pereca, pieczątki Wrocław Powstańców, pieczątki Wrocław Kościuszki, pieczątki Wrocław Psie Pole, pieczątki Wrocław Śródmieście